Jaar ver slag
2015

Sena maakt gebruik van cookies

Sena gebruikt functionele, analytische en tracking cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren en om u van relevante advertenties te voorzien. Door verder gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan hiermee akkoord te zijn. Wil je niet alle soorten cookies toestaan? Klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

Tijdlijn

Verslag van het Bestuur

2015 stond voor ons in het teken van een verdere migratie naar de servicegerichte organisatie die wij voor al onze stakeholders willen zijn.

Wij streven onverminderd naar accuratesse, snelheid en efficiency en voerden daarom in het verslagjaar meerdere procesverbeteringen door. De resultaten hiervan waren duidelijk zichtbaar in de financiële resultaten. Wij behaalden records op het gebied van gefactureerde licentie-inkomsten, licentie-ontvangsten en doorbetalingen.

Lees het volledige verslag
“IMAGINE THERE'S NO COUNTRIES, IT ISN'T HARD TO DO”
[Imagine, John Lennon & Yoko Ono, John Lennon, 1971]

Verslag van de Raad van Toezicht

Een van de voornaamste prioriteiten van de Raad van Toezicht (RvT) in 2015 was de evaluatie van de governancestructuur van Sena. De Richtlijnen goed bestuur en integriteit CBO’s, die onderdeel uitmaken van het CBO-Keurmerk, bevelen aan de governancestructuur en statuten eens in de drie jaar te evalueren.

Sena maakte in 2012 de transitie van een bestuur-directie model naar het huidige Raad van Toezicht model. Op 29 juni 2015 heeft Sena onder begeleiding van de Governance University het governancemodel geëvalueerd.

Lees het volledige verslag
"GET UP, STAND UP: STAND UP FOR YOUR RIGHTS"
[Get up, stand up, Bob Marley & The Wailers, Bob Marley en Peter Tosh, 1973]

Verslag van de Raad van Aangeslotenen

Voor u, van u. In het geval van Sena is dit letterlijk zo. Sena haalt al ruim 23 jaar meer uit muziek voor u als rechthebbende. Maar Sena is geen organisatie waar u het ‘maar mee moet doen’. De organisatie is daadwerkelijk van u.

Uw stem is beleidsbepalend. U kunt uw stem hoorbaar maken tijdens de Vergadering van Aangeslotenen (VvA) maar ook door uzelf verkiesbaar te stellen als lid van de Raad van Aangeslotenen (RvA) of door (mede) een collega of collega’s in de RvA te verkiezen. Sectie-afgevaardigden benoemen direct dan wel indirect de Raad van Toezicht en het Bestuur en stellen belangrijke documenten en besluiten vast.

Lees het volledige verslag
"WE MUST STAND TOGETHER, THERE'S NO GIVING IN, HAND IN HAND FOREVER, THAT'S WHEN WE ALL WIN"
[When we stand together, Nickelback, Nickelback en Joey Moi, 2011]

Integraal Risicomanagement

Risico’s zijn bedreigingen voor de realisatie van onze doelstellingen. Het risicobeheersingskader is het raamwerk dat beschrijft op welke integrale wijze de risico’s waaraan de organisatie blootgesteld staat, of kan komen te staan, worden beheerst.

Het Bestuur stelt driejaarlijks het risicobeheersingskader op, beheert de actualiteit ervan en draagt zorg voor de communicatie naar de medewerkers. De strategische risicoanalyse is onderdeel van het beleidsplan. Het risicobeheersingskader is goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Lees de volledige tekst

"Ground control to major Tom"
[Space Oddity, David Bowie, David Bowie, 1969]

Sociaal-Culturele projecten

Jaarlijks ondersteunen de secties Uitvoerende Kunstenaars en Producenten diverse projecten op het sociaal-culturele vlak.

Vooral de sectie Uitvoerende Kunstenaars kent een actief SoCu-beleid en maakt vele festivals, voorlichtingsbijeenkomsten en muziekopnames mogelijk. Zij ontvangt gemiddeld driehonderd aanvragen per jaar, die de sectie aan de hand van vastgestelde criteria beoordeelt.

Lees het volledige verslag
"IF YOU EVER NEED A HELPING HAND"
[Ain't no mountain high enough, Marvin Gaye & Tammi Terrell, Nickolas Ashford en Valerie Simpson, 1967]

2015 Kerncijfers

In één oogopslag: ons verslagjaar in kerncijfers.

Bekijk de 2015 Kerncijfers

Toelichting op de resultaten 2015

Wij betaalden in 2015 een recordbedrag van € 70,6 miljoen bruto uit aan onze rechthebbenden.

Netto ontvingen rechthebbende artiesten en muziekmaatschappijen een totaalbedrag van € 61,2 miljoen. Ten opzichte van 2014 stegen de netto doorbetalingen met 21,6 procent. Dit is het hoogste niveau van doorbetalingen in onze bestaansgeschiedenis.

Lees de volledige toelichting

"We're higher and higher and higher"
[Euphoria, Loreen, Thomas g:son en Peter Boström, 2012]

Jaarrekening 2015

Wij stellen onze jaarrekening op in overeenstemming met Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens houden wij rekening met de bepalingen uit de richtlijn RJ640 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

 

Bekijk de volledige jaarrekening
"MONEY, MONEY, MONEY"
[Money, Money, Money, ABBA, Benny Anderson en Björn Ulvaeus, 1976]

Over ons

Onze missie luidt: wij stellen ons ten doel bij muziekgebrui­kers bewustwording van de waarde van muziek te creëren, om voor rechthebbende (inter)nationale artiesten en producenten een vergoeding te incasseren en die zo snel en correct als mogelijk door te betalen tegen zo laag mogelijke kosten.

In 1993 wees de overheid Sena - voluit ‘Stichting ter Exploita­tie van Naburige Rechten’ - aan om op basis van de Wet op de naburige rechten de vergoedingsrechten van alle artiesten en muziekmaatschappijen te regelen voor de (her)uitzending van muziek die commercieel is uitgebracht. Wij doen dit in Nederland op exclusieve basis.

Lees meer over ons
"HELLO, IT'S ME"
[Hello, Adele, Adele Atkins en Greg Kurstin, 2015]

Personalia en relevante activiteiten

De dagelijkse leiding van Sena is in handen van het Bestuur (Statutaire Directie). Het Bestuur staat onder toezicht van de Raad van Toezicht (RvT). Alle belangrijke besluiten moeten na goedkeuring van de Raad van Toezicht (RvA) worden vastgesteld door de Raad van Aangeslotenen.

Dit model voldoet aan alle eisen zoals die zijn geformuleerd in de Richtlijnen goed bestuur en integriteit en het CBO-Keurmerk van VOICE.

Bekijk alle personalia

Bilaterale overeenkomsten per 31-12-2015

Wij hebben voor uitvoerende kunstenaars en producenten bilaterale overeenkomsten gesloten met buitenlandse organisaties.

Zo krijgen onze rechthebbenden waar ze recht op hebben als hun muziek in het buitenland gedraaid wordt.

Bekijk de lijst van bilaterale overeenkomsten

Colofon

De tijdlijn op deze jaarverslagsite is een gedeeltelijke weergave van ons jaar 2015.

In deze tijdlijn genoemde cijfers worden in de Jaarrekening toegelicht.

Lees het volledige colofon