Jaarrekening 2015

Dit jaarverslag is opgesteld conform de richtlijnen van het CBO-Keurmerk in lijn met de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburig recht (WTCBO) en Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW), nader uitgewerkt in richtlijn RJ640 'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving.

Bekijk hier de volledige jaarrekening 2015

Terug naar tijdlijn