Personalia en relevante activiteiten

De dagelijkse leiding van Sena is in handen van het Bestuur (Statutaire Directie). Het Bestuur staat onder toezicht van de Raad van Toezicht (RvT). Alle belangrijke besluiten moeten na goedkeuring van de RvT worden vastgesteld door de Raad van Aangeslotenen (RvA). Dit model voldoet aan alle eisen zoals die zijn geformuleerd in de Richtlijnen goed bestuur en integriteit en het CBO-Keurmerk van VOICE.

Bekijk hier een overzicht van alle personalia en relevante activiteiten

Terug naar tijdlijn