Sociaal-Culturele projecten

Jaarlijks ondersteunen de secties Uitvoerende Kunstenaars en Producenten diverse projecten op het sociaal-culturele vlak. Vooral de sectie Uitvoerende Kunstenaars kent een actief SoCu-beleid en maakt vele festivals, voorlichtingsbijeenkomsten en muziekopnames mogelijk. Zij ontvangt gemiddeld driehonderd aanvragen per jaar, die de sectie aan de hand van vastgestelde criteria beoordeelt.

SoCu-beleid sectie Uitvoerende Kunstenaars

De sectie Uitvoerende Kunstenaars heeft haar SoCu-doelstellingen en -prioriteiten voor de periode 2013-2017 in een beleidsplan vastgelegd. De Vergadering van Aangeslotenen stemde net als in 2014 ook in 2015 in met het beleidsplan. De drie hoofddoelstellingen van het SoCu-beleid zijn een beleidsmatige lobby ten behoeve van de sociale en sociaaleconomische positie van uitvoerende kunstenaars, een programmatische ondersteuning van de diverse te onderscheiden muziekgenres en de opleiding en talentontwikkeling van uitvoerende kunstenaars. De sectie besloot in 2012 om het SoCu-beleid te intensiveren.

SoCu-prioriteiten sectie Uitvoerende Kunstenaars


  Projecten Uitvoerende Kunstenaars

  Gezamenlijke projecten

  Vier projecten ontvingen in 2015 steun van de gezamenlijke RvA.
  In maart werden de Edison POP awards uitgereikt in The Harbour Club in Amsterdam. The Scene en frontman Thé Lau ontvingen de Edison Oeuvreprijs voor hun bijdrage aan de Nederlandse popmuziek.

  De Gouden Notekraker, de prijs van én voor musici en acteurs, werd in september in een feestelijk Paradiso uitgereikt aan Dotan en Kim van Kooten.

  Het Amsterdam Dance Event, 's werelds grootste internationale bijeenkomst voor de dancesector, vond in oktober plaats. Sena organiseerde drie panelsessies om gevestigde en toekomstige dj-talenten te informeren over naburige rechten.

  Beide secties steunden net als in voorgaande jaren ook in 2015 Stichting BREIN.

   

  Terug naar tijdlijn