Downloads

Algemeen

Repartitiereglement
Subsidievoorwaarden sociaal-culturele projecten
Brochure Muziek maak je niet voor niets
Procesreglement Geschillencommissie
Ongeclaimd repertoire Nederland
Reglement drempelbedragen
Subsidievoorwaarden Sena Performers Muziekproductiefonds
Aanvraagformulier sociaal-culturele projecten (Word)
Flyer ISRC
Ongeclaimd repertoire buitenland
Reglement bondenzetels Sena Raad van Aangeslotenen
Aanvraagformulier Sena Performers Muziekproductiefonds (Word)
Brochure Sena Performers Muziekproductiefonds
Sena Performers logo (zipbestand)

Uitvoerende kunstenaars

Bewijs van repertoiredeelname
Exploitatie overeenkomst erven uitvoerende kunstenaars
Algemene opdracht tot betaling erven uitvoerende kunstenaars
Voorwaarden exploitatie overeenkomst uitvoerende kunstenaars
Volmacht erven uitvoerende kunstenaars

Producenten

Procedurebeschrijving dubbele claims producenten
Exploitatie overeenkomst erven producenten
Volmacht erven producenten
Repertoireopgaveformulier muziek in commercials
Algemene opdracht tot betaling erven producenten
Voorwaarden exploitatie overeenkomst producenten
Repertoireopgaveformulier vormgevingsmuziek
Volmacht producenten innen gelden Sena-gelden buitenland

Koren/orkesten

Collectieve overeenkomst professionele koren/orkesten
Overeenkomst gemachtigde amateur koren/orkesten
Algemene opdracht tot betaling professionele koren/orkesten
Algemene opdracht tot betaling amateur koren/orkesten
Volmacht professionele koren/orkesten
Volmacht amateur koren/orkesten

Bronbelasting

Het ingevulde W8Ben, W8Ben-(E), W8IMY of W9-formulier stuur je ondertekend retour naar Natalie Loop per post of per e-mail.

W8Ben formulier (individuals)
W8Ben-E instructies
W9 formulier
W8Ben instructies
W8IMY
W9 formulier instructies
W8Ben-E formulier (entities)
W8IMY instructies

Meld je aan en krijg waar jij recht op hebt