Algemene licenties | Sena
Social Facebook Instagram Twitter LinkedIn Youtube

Licenties voor algemeen gebruik

Licentie aanvragen?

Waarom moet u betalen voor het gebruik van muziek?

Wij exploiteren de rechten van ruim 33.000 artiesten, sessiemuzikanten en producenten. Dit doen wij op basis van de Wet op de naburige rechten. Deze wet stamt uit 1993 en stelt dat 'muzikanten en producenten recht hebben op een billijke vergoeding indien de door hen uitgebrachte commerciële fonogrammen ten gehore worden gebracht'. Of, in begrijpelijke taal: de makers van muziek hebben recht op een redelijke vergoeding wanneer hun muziek in het openbaar gedraaid wordt.

Op commerciële basis uitgebrachte muziek mag altijd worden uitgezonden of ten gehore worden gebracht mits er een redelijke vergoeding voor wordt betaald. Dat heet een vergoedingsrecht. Ondernemers en bedrijven kunnen daarvoor een licentie afsluiten bij Sena en krijgen daarmee toestemming voor het draaien van deze muziek als zij die vergoeding hebben betaald. Deze licentie-inkomsten betaalt Sena dan weer door aan rechthebbenden.

Hoeveel moet u betalen?
Hoeveel u precies moet betalen voor een licentie verschilt per situatie en is bijvoorbeeld afhankelijk van de grootte van uw onderneming (m2) of het aantal medewerkers (FTE).
Daarnaast zijn in de loop van de jaren er door de Nederlandse Staat en de Europese Unie meer verdragen gesloten. Daardoor wordt een steeds groter volume aan muziek, uit meer landen, beschermd. De tarieven voor een licentie worden hierop dan aangepast omdat er steeds meer beschermd repertoire gedraaid wordt in een onderneming, online of op radio en televisie. En dit mag op voorwaarde dat die redelijke vergoeding betaald wordt.

Radio

Licentie aanvragen

Op MijnLicentie.nl kunt u uw Sena en Buma licentie in één keer regelen. Sena behartigt de belangen van uitvoerende artiesten en producenten. Buma behartigt de belangen van tekstschrijvers en componisten. U ontvangt dan een gecombineerde factuur van het Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten (Scan). Dit is de serviceorganisatie van onder andere Sena en Buma en zij verzorgt de administratieve afhandeling van de muzieklicenties.

Licentie aanvragen

Bekijk tarieven

Meerdere vestigingen, één factuur
Heeft u meerdere vestigen en wilt u hiervoor één centrale factuur ontvangen? Ook hiervoor neemt u contact op met het Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten. Dit kan via telefoonnummer 023- 205 6464.

Profiteer van collectief voordeel
Sena heeft met een groot aantal brancheorganisaties collectieve contracten afgesloten. Hierdoor profiteert u van een collectieve korting op één of meerdere Sena-tarieven. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met uw brancheorganisatie.

Voor brancheorganisaties: wanneer kom ik in aanmerking voor een collectieve regeling

Licentie wijzigen

Telt uw restaurant of winkel meer vierkante meters? Heeft uw bedrijf een groeispurt gehad en heeft u nu meer dan twee mensen in dienst? Of is uw onderneming juist ingekrompen? Dit kan gevolgen hebben voor uw licentie. Geef wijzigingen zo snel mogelijk door. Hiermee voorkomt u dat u te veel of te weinig betaalt.

Uw licentie is gebaseerd op een aantal factoren. Zoals vierkante meters, aantal fte's en branche. Verandert er iets in één van die factoren, dan kan de hoogte van het door u te betalen tarief veranderen.

Licentiewijziging doorgeven?

Uw wijziging kunt u op de volgende manieren doorgeven:

  • Pas zelf uw licentie aan op MijnLicentie.nl via 'Mijn Account'
  • E-mail de wijziging naar info@mijnlicentie.nl
  • Stuur de wijziging per post naar: Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten, Postbus 1316, 2130 EK Hoofddorp

Loopt uw licentie via een collectieve regeling van een brancheorganisatie? Geef uw wijzigingen dan door aan het secretariaat van uw brancheorganisatie.

Het indienen van een mutatieverzoek heeft geen opschortende werking. Uw mutatieverzoek wordt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee weken na ontvangst, afgehandeld.

Gebruikt u muziek
in uw zaak? Sluit
dan een licentie af

Licentie aanvragen

muziekgebruikers.jpg

Vragen?


Heeft u een vraag?
Neem contact op met het Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten (SCAN). SCAN is de serviceorganisatie van onder andere Sena en Buma.


Contactgegevens SCAN
Eén van de collega's van het Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten helpt u graag verder. Bel naar 020 - 700 90 99 of e-mail naar info@mijnlicentie.nl. SCAN is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.