Profielschets Raad van Aangeslotenen

OMVANG EN SAMENSTELLING RAAD VAN AANGESLOTENEN

De Raad van Aangeslotenen wordt gevormd door sectie-afgevaardigden van de sectie Uitvoerende Kunstenaars en sectie-afgevaardigden van de sectie Producenten. Elke sectie heeft ten minste vijf en maximaal zeven sectie-afgevaardigden; dit aantal dient te allen tijde gelijk te zijn.
De huidige omvang van de Raad van Aangeslotenen bestaat uit veertien sectie-afgevaardigden.
De leden van de Raad van Aangeslotenen worden benoemd door de Vergadering van Aangeslotenen van de betreffende sectie voor een periode van vier jaar en zijn tweemaal voor eenzelfde periode herbenoembaar. De kandidaatstelling kan plaatsvinden op voordracht van de oprichtende organisaties. Aangeslotenen kunnen eveneens kandidaten voor vrije zetels en/of tegenkandidaten stellen.

Om (tegen)kandidaten zich een beeld te kunnen laten vormen van de voornaamste resultaatgebieden van de Raad van Aangeslotenen is onderstaand profiel opgesteld met daarin de meest wenselijke competenties en ervaringskenmerken. De leden van de Raad van Aangeslotenen kunnen geen deel uitmaken van het Bestuur of de Raad van Toezicht.
De Raad van Aangeslotenen vergadert ten minste vier maal per jaar.

RESULTAATGEBIEDEN RAAD VAN AANGESLOTENEN

- Het toezicht houden op het algemeen beleid ten aanzien van aangelegenheden die de secties in het bijzonder regarderen;
- Het wijzigen en vaststellen van repartitiereglementen;
- Het vaststellen van de jaarrekening, jaarplan en de begroting;
- Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Bestuur;
- Het benoemen, schorsen en ontslaan van vier leden van de Raad van Toezicht (twee door de sectie-afgevaardigden van de sectie Uitvoerende Kunstenaars en twee door de sectie-afgevaardigden van de sectie Producenten).

WENSELIJKE COMPETENTIES VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN AANGESLOTENEN

- Kennis en ervaring in bestuurlijke en beleidsmatige besluitvormingsprocessen;
- Kennis om de bedrijfsresultaten in algemene zin op onafhankelijke wijze te beoordelen;
- Inzicht in strategische afwegingsprocessen;
- Kunnen werken in teamverband;
- Beschikken over eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid.

Sena maakt gebruik van cookies

Sena gebruikt functionele, analytische en tracking cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren en om u van relevante advertenties te voorzien. Door verder gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan hiermee akkoord te zijn. Wil je niet alle soorten cookies toestaan? Klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".