Verplichte jaarlijkse opgave voor producenten

Verplichte jaarlijkse opgave van inkomsten i.v.m. langere bescherming van commerciële titels.

De beschermingstermijn van commercieel uitgebrachte titels is verlengd van 50 naar 70 jaar. Alle commerciële titels die zijn uitgebracht vanaf 1 januari 1963 zijn op dit moment dus 70 jaar beschermd. Alle producenten zijn verplicht vóór 1 april opgave te doen over repertoire dat met de wetswijziging langer beschermd is. Ook als producenten geen inkomsten hadden over repertoire uit 1963 t/m 1967, dan ontvangen wij daarvan graag vóór 1 april 2019 een bevestiging. Hier leest u wat de wetswijziging precies inhoudt voor producenten.

Sena maakt gebruik van cookies

Sena gebruikt functionele, analytische en tracking cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren en om u van relevante advertenties te voorzien. Door verder gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan hiermee akkoord te zijn. Wil je niet alle soorten cookies toestaan? Klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

Wat is er gewijzigd in de Wet op naburige rechten?

De beschermingstermijn van commercieel uitgebrachte titels (in de wet ‘voor commerciële doeleinden uitgebrachte fonogrammen’ genoemd) is verlengd van 50 naar 70 jaar. Deze wijziging is gedaan naar aanleiding van de Europese Richtlijn. De wijziging geldt voor alle commercieel uitgebrachte titels die vanaf 1 januari 1963 zijn uitgebracht. Titels uit 1963 t/m 1967 zijn nu nog beschermd.

Waarom vragen wij naar uw inkomsten over repertoire van 1963 t/m 1967?

Commercieel uitgebrachte titels zijn langer beschermd. Daarom hebben sessiemuzikanten die meewerkten aan dergelijke opnames recht op een aanvullende vergoeding van producenten. Dat vloeit voort uit de wijziging in de Wet op de naburige rechten. Over titels die nu langer beschermd zijn (met releasejaar 1963 t/m 1967), storten producenten 20% van de exploitatieopbrengst in het Fonds uitvoerende kunstenaars. Vanuit dit fonds betaalt Sena de gelden door aan de rechthebbenden. Over deze verplichting leest u meer in artikel 9b jo. artikel 15g van de Wet op de naburige rechten.

Wat valt onder inkomsten?

Het gaat om opgave van de inkomsten, voor aftrek van de kosten, die zijn verkregen met de reproductie, verspreiding en beschikbaarstelling van de commercieel uitgebrachte titel. Dat wil zeggen de primaire exploitatie. Het gaat niet om inkomsten van Sena, Thuiskopie of Leenrecht. Daarop heeft de muzikant een zelfstandig recht.

Hoe doet u opgave van inkomsten?

Alle producenten zijn verplicht vóór 1 april opgave te doen over repertoire dat met de wetswijziging langer beschermd is. Producenten hebben op 24 januari een e-mail ontvangen waarmee zij direct hun opgave kunnen doen. Ook als u geen inkomsten had over repertoire uit 1963 t/m 1967, vragen wij dat vóór 1 april 2019 aan ons te bevestigen. Dat kan via de link in de aan u verzonden e-mail. 

Hoe betaalt u de afdracht?

Met behulp van een opgavebestand in Excel doet u opgave van de inkomsten over titels met releasejaar 1963 t/m 1967. Het bijbehorende bedrag (20% van de verkregen inkomsten) dient u na het versturen van de Excelsheet over te maken op rekeningnummer NL68 ABNA 0444 9740 32 (IBAN) ten name van Sena te Hilversum, onder vermelding van Fonds Uitvoerende Kunstenaars.

Relevante downloads

Opgavebestand (Excel)
Lijst Sena titels releasejaar 1963 t/m 1967 (Excel)
Toelichting invulvelden van opgavebestand
Vraag- en antwoordoverzicht Fonds Uitvoerende Kunstenaars
Repartitiereglement Fonds Uitvoerende Kunstenaars

Welke stappen doorloopt u precies?

 Doorzoek uw eigen repertoire op titels met releasejaar 1963 t/m 1966 die nu rechtendragend zijn.
 Doorzoek daarna de lijst van Sena op titels met releasejaar 1963 t/m 1966. Dit zijn titels die bekend zijn bij ons; de lijst is dus niet alomvattend. Als producent blijft u zelf verantwoordelijk voor een correcte en volledige aanlevering/opgave. Als producent bent u niet verplicht om uit te zoeken of, en zo ja welke, sessiemuzikanten hebben meegewerkt.
Doorzoek lijst van Sena op titels met releasejaar 1963 t/m 1966
 Doe vóór 1 april 2018 opgave van de inkomsten over dit repertoire met behulp van de Excelsheet.
Bekijk de toelichting op de in te vullen velden
 Upload het ingevulde Excelbestand via de link in de e-mail die op 24 januari aan u is verzonden. Had u geen inkomsten in 2017 over repertoire uit 1963 t/m 1966? Dan kunt u dat ook eenvoudig via de link in de e-mail aan ons doorgeven.
 Kunt u de e-mail van 24 januari niet meer vinden? Verstuur het ingevulde Excelbestand o.v.v. uw Sena-nummer naar fondsuitvoerendekunstenaars@sena.nl. Als u geen inkomsten had in 2017 over titels met releasejaar 1963 t/m 1966, dan ontvangen wij daar ook graag bericht van. Een e-mail met die toelichting volstaat.
 Stort de afdracht van 20% van de inkomsten (voor aftrek van de kosten) op NL68 ABNA 0444 9740 32 (IBAN) ten name van Sena te Hilversum, onder vermelding van Fonds Uitvoerende Kunstenaars.
 Sena draagt zorg voor het beheer van het fonds.
 Als er gedurende drie jaar geen claim komt van (sessie)muzikanten, dan kunt u het geld terug ontvangen, tenzij u besluit het geld in het fonds te laten.

Vragen?

Heeft u vragen? Kijk dan of uw vraag wordt beantwoord in het uitgebreide vraag- en antwoordoverzicht. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Servicedesk via 035 625 17 80.