Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Geef feedback Muziekgebruikers

Een klacht/commentaar melden

Ontevreden? Vertel het ons

Wij doen ons uiterste best je zo goed mogelijk te helpen. Daarom werken we continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het zijn dat je ontevreden bent. Heb je na contact met onze Servicedesk nog een commentaar of klacht? Dan horen we dat graag van je.

Ik heb een klacht

Een klacht is een schriftelijke melding, niet zijnde een commentaar, waaruit blijkt dat je ontevreden bent over ons of over een besluit dat wij hebben genomen waardoor je individueel en rechtstreeks in jouw belang getroffen bent. Dien de klacht uiterlijk drie maanden na het ontstaan van de klacht in, voorzien van een heldere onderbouwing. Dit kan via onderstaand online formulier, per e-mail of per post.

Ik heb commentaar over een vergoeding

Een commentaar is een melding waaruit blijkt dat je het niet eens bent met de hoogte van de door Sena betaalde vergoeding. Ook is het mogelijk dat er een uitbetaling van de vergoeding ontbreekt. Dien een commentaar uiterlijk drie maanden na uitbetaling of na toezending van de specificatie van een aangekondigde uitbetaling of na het jaar van repartitie in, voorzien van een heldere onderbouwing. Dit kan via onderstaand online formulier, per e-mail of per post.

Wanneer kun je antwoord verwachten?

Binnen een week krijg je van ons een ontvangstbevestiging. Uiterlijk binnen drie maanden handelen we je commentaar/klacht af. Indien een commentaar/de klacht dusdanig complex is dat afhandeling binnen drie maanden niet mogelijk is, dan kunnen we de reactietermijn verlengen tot maximaal één jaar. Voor commentaren/klachten waarbij wij afhankelijk zijn van buitenlandse zusterorganisaties is de termijn van één jaar niet van toepassing. In dat geval maken we aparte afspraken met je over de termijn van afhandeling. In deze bijzondere gevallen, waarin de afhandeling langer duurt dan drie maanden, informeren we je tenminste elke zes maanden over de stand van zaken.

Per 1 januari 2022 uploaden soundfiles verplicht

Per 1 januari 2022 is het verplicht om soundfiles te uploaden als er een commentaar wordt ingediend. Je moet dan zelf controleren of soundfiles al eerder zijn geüpload via MySena. Als dit niet het geval is moeten de soundfiles geüpload worden op het moment dat het commentaar wordt ingediend. Zonder soundfiles kunnen wij het commentaar niet in behandeling nemen. Dit geldt alleen voor producenten. 

Let op
1. De playlist afkomstig van de fingerprinting-leverancier is de enige basis voor de repartitie. Vanuit andere bronnen worden hier geen speelgegevens aan toegevoegd.
2. Een commentaar in verband met het ontbreken van (een verschil van) 10 seconden of minder per uitzendmoment wordt niet in behandeling genomen.

 

Niet tevreden met het antwoord?

De Sena Geschillencommissie is in het leven geroepen voor een correcte afhandeling van geschillen die mochten rijzen naar aanleiding van het Repartitiereglement en/of de afhandeling van commentaren en klachten. Is jouw commentaar/klacht niet binnen de gestelde termijn afgehandeld of vind je dat een commentaar/de klacht niet naar behoren is behandeld, dan kun je een email sturen aan de Sena Geschillencommissie. Doe dit binnen drie maanden nadat de genoemde termijn is verstreken. Je kunt je email sturen aan de secretaris van de Sena Geschillencommissie: de heer mr. H. Roerdink: herwin.roerdink@vondst.com

De Geschillencommissie beslist bij wege van bindend advies, tenzij één van de partijen binnen een maand na indiening van het verzoek, de voorkeur aangeeft om het geschil door de rechter te laten beslechten. Voor meer informatie over de Sena Geschillencommissie verwijzen wij je naar artikel 6 van het Algemeen Repartitiereglement en het reglement van de Sena Geschillencommissie.

Procesreglement Sena geschillencommissie

Per post

Stuur de klacht/commentaar naar: 

Sena
T.a.v. afdeling Relatiebeheer
Postbus 113
1200 AC Hilversum

Per e-mail

Stuur de klacht/commentaar per e-mail naar: 

servicedesk@sena.nl

Dien een klacht/commentaar in

Bewijsstukken

Beschik je over bewijsstukken en/of verwijzing naar eerdere communicatie? Voeg deze (Word/PDF-bestand) toe via onderstaande button.

Versturen

Klik op de button Versturen om je klacht/commentaar in te sturen.