Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Privacy- en Cookiestatement

Privacy

Doel verwerking persoonsgegevens
Sena verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan haar wettelijke taak overeenkomstig artikel 15 jo. artikel 7 Wet op de naburige rechten. Het verwerken van persoonsgegevens ziet onder andere op het sluiten van overeenkomsten met uitvoerende kunstenaars en muziekmaatschappijen, maar ook met gebruikers van muziek. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt, indien u gebruik maakt van portals van Sena en bij gebruik van de Sena app. Als er een aanvraag wordt gedaan voor het toekennen van gelden bestemd voor Sociale, Culturele en Educatieve doeleinden, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt, o.a. ter uitvoering van de overeenkomst en voor promotiedoeleinden.

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u. Uw naam of adres bijvoorbeeld. Of het IP-adres van uw computer. Sena kan ook vragen om uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een online formulier invult op onze website of als u gebruikmaakt van MySena.

Het delen van persoonsgegevens
De uitvoering van de wettelijke taak en de overige verwerkingsdoeleinden kunnen met zich meebrengen dat Sena gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met andere collectieve beheersorganisaties,  met het College van Toezicht Auteursrechten en overige organisaties. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag, op basis van een overeenkomst, of omdat u daar expliciet mee ingestemd heeft.

Bewaartermijn
Sena bewaart en gebruikt persoonsgegevens voor zorgvuldig vastgestelde doelen en doet dit niet langer dan vereist voor het bereiken van die doelen. Uiteraard waarborgen en respecteren wij uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). (Persoons)gegevens die per e-mail, per post, via de website of apps van Sena of via andere (al dan niet elektronische) communicatiemiddelen worden toegestuurd, worden bewaard zolang als deze nodig zijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor het leveren van de betreffende dienstverlening of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Beveiliging persoonsgegevens
Alle gegevens die u bij ons achterlaat, bewaren wij achter slot en grendel met de modernste technieken. Wij geven uw gegevens niet aan een ander.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 AVG). Daarnaast kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens (artikel 21 AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door Sena verwerkt worden, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan: Sena, inzageverzoek AVG t.a.v. mevr. M.M.D. ter Weijden, postbus 113, 1200 AC Hilversum of stuur per e-mail naar privacy@sena.nl

Cookies

Als u onze website bezoekt, bewaren en gebruiken wij een aantal van uw persoonsgegevens. Ook verzamelen wij informatie over het gebruik van onze website. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van cookies.

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die we op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website en voor meer gebruiksgemak.

Veilig en vertrouwelijk
De informatie die is opgeslagen in de cookies wordt alleen gebruikt door deze website. Uiteraard worden gegevens niet zonder uw toestemming met derden gedeeld. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Elke internet browser biedt manieren aan om cookies te beperken of te verwijderen. U moet deze instellingen voor iedere browser die u gebruikt apart aanpassen. Houd er wel rekening mee dat als u cookies van Sena.nl weigert de website misschien niet meer optimaal werkt.

Hoe u cookies uit kunt schakelen of verwijderen leest u hier:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
- Safari (iOS)
- Safari (macOS)
Edge

Welke cookies gebruiken wij?
Sena maakt gebruik van verschillende cookies. Hieronder staat welke cookies we gebruiken en waarom.
► Functionele of noodzakelijke cookies
Functionele of noodzakelijke cookies helpen Sena.nl naar behoren functioneren. Deze anonieme cookies zorgen er onder andere voor dat jouw keuze voor ‘Ik gebruik muziek’ of ‘Ik maak muziek’ wordt opgeslagen.
► Google Analytics
Met Google Analytics meten we hoe u Sena.nl gebruikt en hoe u ons heeft gevonden. Deze kennis gebruiken we om de website te verbeteren.
► Hotjar
Met Hotjar krijgen we beter inzicht in uw klikgedrag. Ook deze kennis helpt ons om de website te verbeteren.
► Zendesk
Een service die ons helpt in contact te komen met rechthebbenden via chat.