Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Downloads

 

Tarieven

De Nederlandse regering heeft per 1 januari 2021 een wetswijziging doorgevoerd naar aanleiding van het zgn. RAAP-PPI arrest. Als gevolg van de wetswijziging komt het bestaande onderscheid tussen bescherming op basis van het Verdrag van Rome, danwel het WPPT-verdrag, te vervallen. Sena ziet zich dan ook genoodzaakt om de muziekgebruiktarieven per 1 januari 2021 te verhogen. Met de representatieve organisaties van muziekgebruikers zullen op korte termijn onderhandelingen worden gevoerd om te komen tot afspraken over tariefaanpassingen. Lees hier meer.

Sena behoudt zich het recht voor om gedurende het jaar de tarieven aan te passen als gevolg van een eventuele wetswijziging. 

Aanvraag- en opgaveformulieren medialicenties

Bij onderstaande formulieren kunt u het formulier direct online invullen en ondertekenen. De ondertekende versie krijgt u per e-mail toegestuurd. 

Aanvraag- en opgaveformulieren online media

Bij onderstaande formulieren kunt u het formulier direct online invullen en ondertekenen. De ondertekende versie krijgt u per e-mail toegestuurd. 

Modelovereenkomsten

De Nederlandse regering heeft per 1 januari 2021 een wetswijziging doorgevoerd naar aanleiding van het zgn. RAAP-PPI arrest. Als gevolg van de wetswijziging komt het bestaande onderscheid tussen bescherming op basis van het Verdrag van Rome, danwel het WPPT-verdrag, te vervallen. Sena ziet zich dan ook genoodzaakt om de muziekgebruiktarieven per 1 januari 2021 te verhogen. Met de representatieve organisaties van muziekgebruikers zijn onderhandelingen gevoerd om te komen tot afspraken over tariefaanpassingen.