Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Radio tijdelijk (evenementenzender)

Licentieaanvraag radio tijdelijk (evenementenzender)

01. Gegevens licentieaanvrager
02. Contactpersonen
03. Algemeen

 

* Invullen indien van toepassing

 

04. Distributie radiosignaal*
05. Opmerkingen
06. Verklaring

 

Het is ons bekend dat het opzettelijk vermelden van onjuiste gegevens strafbaar is gesteld in artikel 27 WNR.

Mochten er in de toekomst wijzigingen optreden in uw gegevens dan verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk door te geven
aan Sena, Postbus 113, 1200 AC Hilversum.

 

* Gedurende maximaal twee maanden