Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

DAB+

DAB+, de digitale opvolger van FM

Over Sena

Sena regelt de rechten van muzikanten en producenten. Zij krijgen van ons een vergoeding als hun muziek in het openbaar gedraaid wordt. Deze vergoeding krijgen zij dankzij muzieklicenties. Bedrijven en organisaties sluiten die licenties bij ons af. Als organisatie zonder winstoogmerk betalen wij de geïncasseerde gelden zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten door. Zo zet Sena zich in voor een gezonde muziekindustrie, waarin uitvoerend muzikanten en producenten eerlijk worden beloond en krijgen waar zij recht op hebben.

Wet naburige rechten
Wij exploiteren de rechten van artiesten en producenten op basis van de Wet op de naburige rechten. Deze wet stamt uit 1993 en stelt dat ‘muzikanten en producenten recht hebben op een billijke vergoeding indien de door hen uitgebrachte commerciële fonogrammen ten gehore worden gebracht’. Of in begrijpelijke taal: de makers van muziek hebben recht op een redelijke vergoeding wanneer hun muziek in het openbaar gedraaid wordt.

Muziek DAB+

DAB staat voor Digital Audio Broadcasting. Het is digitaal verstuurd geluid. Sena beschouwt DAB+ als de digitale opvolger van FM, wat geluid is dat via radiogolven wordt verstuurd.

Wanneer muziek buiten de huiselijke kring wordt afgespeeld op bijvoorbeeld de radio, spreken we van het openbaar maken van muziek. Voor die openbaarmaking vragen wij namens de muzikanten en producenten van die muziek een vergoeding in de vorm van een licentie.

Commercieel Landelijk, Niet-Landelijk, Regionaal en Lokaal worden door een percentage van de omzet gelijk behandeld met een eenduidig tarief. Bij de minimum vergoeding wordt rekening gehouden met het marktaandeel en het aantal verkochte DAB+ ontvangers. De vergoeding betreft een percentage van de omzet of een minimumvergoeding. Bekijk de tariefkaart met meer informatie over de licentie en bijbehorende vergoedingen.

Tarieven DAB

Verder

Voor het overzicht van alle DAB netwerken in Nederland verwijzen u naar: https://radio-tv-nederland.nl/dab/dab-overzicht.html

Voor meer informatie over de vergunningsverlening verwijzen wij u naar de Rijksinspectie voor Digitale Infrastructuur, oftewel de RDI: https://www.rdi.nl/

Heeft u vragen/opmerkingen die u hier niet vindt? Neem dan contact op met de afdeling Licenties door een mail te sturen naar media@sena.nl

Opgaveformulier DAB

01. Uw organisatie
Adresgegevens*
02. Uw radiostation
Distributie radiosignaal
Verwachte commerciele omzet
03. Verklaring

Velden met * zijn verplicht

Het is mij bekend dat het opzettelijk vermelden van onjuiste gegevens strafbaar is gesteld in artikel 27 WNR.

Wijzigingen kunt u altijd eenvoudig doorgeven via media@sena.nl